good在线观看手机版

good在线观看手机版

济生小蓟饮子治下焦结热,尿血成淋。三阳经所过之处,面光泽,脉多浮。

毒未成,即于小便中出。妊娠二月,名始膏。

此肾虚不能制肥液,故与小便俱出也。故下文岐伯复曰∶悲哀太甚则胞络绝。

有患生疮,用干疮药太早,致遍身肿,宜消风败毒散。阳狂得之,与证相宜。

所谓发穴者,乃棘针之类,用皂角刺为君,甘草、川芎、乳香为佐使,亦托里之药也。盖肾主骨、主髓,髓以脑为海,而齿则骨之余也。

再从两丸加服起,周而复始。外有六淫之侵,内有经络之逆。

Leave a Reply