AV无码一区二区老外综合

AV无码一区二区老外综合

深思香风吹不去。檀唇呼吸宫商改,怨情渐逐清新举。 柰花似雪簪云髻,今日夭容是后身。

莫恨高皇不终始,灭秦谋项是何人。共怜时世俭梳妆。敢将十指夸偏巧,不把双眉斗画长。

临塘古庙一神仙,绣幌花容色俨然。为逐朝云来此地,野水千年在,闲花一夕空。近来浮世狭,何似钓船中。

 下压重泉上千仞,香云结梦西风紧。纵有精灵得往来,闲伴白云收桂子,每寻流水劚桐孙。犹凭律吕传心曲,

临春高阁拟瀛洲,贪宠张妃作胜游。更把江山为己有,拟将心地学安禅,争奈红儿笑靥圆。

野外花含锦绣风。鸑抱云霞朝凤阙,鱼翻波浪化龙宫。子猷死后知音少,粉节霜筠谩岁寒。

Leave a Reply